Gamybos valdymo sistema: kaip ją pagerinti?

Paprastai gamyba apibrėžiama kaip žaliavų arba atskirų komponentų transformavimo į galutinius produktus veikla. Gamybos valdymas yra bendrovės dalies, kur medžiagos paverčiamos galutiniais produktais, operacijų efektyvaus planavimo ir kontrolės procesas. Ūkio šakos yra labai skirtingos, ir netgi tos pačios ūkio šakos bendrovės naudoja skirtingus organizacinius ir darbo metodus. Terminologija taip pat nėra pakankamai standartizuota, tačiau egzistuoja pagrindiniai principai, kuriuos galima naudoti ir pritaikyti įvairių tipų gamybai.

Valdymo sistema įmonėse leidžia kurti realius planus, sekti gamybos eigą, valdyti ir kontroliuoti produktų savikainą, kartu matyti bendrą įmonės vaizdą, analizuojant konkrečius gamybos procesus. Su gamybos sprendimu yra tiksliai apskaitoma produkcijos savikaina, atsargos ir pelningumas. Sistemoje integruotos visos sėkmingai įmonės veiklai naudojamų išteklių planavimo sritys: nuo išsamios medžiagų savikainos skaičiavimo iki projektų, personalo bei tiekimo grandinės valdymo.

Gamybos valdymo sistema per trumpą laiką leidžia pagerinti atsargų informaciją, standartizuoti sandėlio darbuotojų užduotis ir atsakomybes. Integravus su gamybos užsakymų valdymu, galima valdyti komplektavimo užduočių eiliškumą ir kiekiu patikrinti reikiamų žaliavų ir komponentų pakankamumą prieš gamybos pradžią, rezervuoti atsargas gamybos užsakymams.

Programa turi savo atsargų apskaitą, kurioje paprastai ir greitai galima tikslinti atsargų kiekius darbo eigoje, turi detalią prekės saugojimo informaciją: sandėlio vieta, kiekiai, gamybos ir galiojimų datos. Visas sandėlio užduotis galima atlikti be popierinių dokumentų – tereikia mobilių įrenginių, todėl procesai tampa greitesni ir sumažėja klaidų. Pagreitėja sandėlio problemų sprendimas, nes visų sandėlyje atliekamų užduočių eiga matoma realiu laiku. Gamybos įmonės sumažina prastovų laiką, nes į gamybą nėra pateikiamos užduotys, kurioms nepakanka žaliavų ir komponentų. Pagerėja tiekimo procesų kokybė, nes pirkimų planavimo metu remiamasi tikslesne turimų atsargų informacija.

www.000webhost.com